Do 31 października br. istnieje możliwość składania aplikacji na 3-5 miesięczne staże w Europejskim
Trybunale Obrachunkowym.
Wśród wymagań wobec osób aplikujących znajdują się:
· posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
· posiadanie dyplomu wyższej uczelni lub ukończone co najmniej cztery semestry studiów na
wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (w tym:
audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne,
komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) ;
· biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu
zadowalającym co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE;
· brak stażu w innej instytucji lub agencji UE.
Termin nadsyłania aplikacji mija 31 października br.. Więcej informacji o procedurze aplikacji na staż
znajduje się stronie internetowej ETO.