GRODZISKO W DŁUGIEM
Grodzisko w Długiem, określane na niemieckich ma-pach mianem „Burgwall”, znajduje się na wzgórzu morenowym, w północnej części półwyspu przy przesmyku, między jeziorami Lipie i Słowa.

W najwyższym punkcie istniał tutaj dwór rycerski, a w niższej, południowej partiipodgrodzie stanowiące jego zaplecze gospodarcze,
gdzie na skraju założenia natrafiono na spieki żużla. Być może kresem funkcjonowania zamku były zniszczenia związane z najazdem Władysława Łokietka w 1326 roku, skoro w księdze ziemskiej margrabiego Ludwika z 1337 roku Długie oraz inne okoliczne
wsie pozostawały opuszczone. Miejsce to nie było w późniejszym czasie zamieszkiwane ani też wykorzystywane do celów militarnych.

źródło: https://strzelce.pl/wp-content/uploads/2020/05/Badania-archeologiczne-na-grodzisku-w-D%C5%82ugiem.pdf