14.11.2019r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości”, objęta honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego.

Organizatorami uroczystości byli: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki pt. „Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości, wydanej przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy z Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP oraz Związkiem Karaimów w Polsce.

Powitania uczestników konferencji dokonali: dyrektor ACBE i RODM w Gorzowie Wielkopolskim gr hab. prof. AJP Beata Anna Orłowska, dr Piotr Krzyżanowski oraz pani Grażyna Kostkiewicz-Górska, kierownik Działu Zbiorów Regionalnych WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło takich reprezentantów miasta Gorzowa Wielkopolskiego jak: Jan Kaczanowski czy Grażyna Wojciechowska.

Swoje referaty wygłosili przedstawiciele mniejszości tatarskiej, naukowcy i działacze społeczni związani z problematyką tatarską. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać m.in. wypowiedzi: dr Aleksandra Miśkiewicza z Uniwersytetu w Białymstoku, poety i dziennikarza Musy Czachorowskiego, dr Michała Łyszczarza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr Karoliny Radłowskiej z Uniwersytetu w Białymstoku oraz  dr Pawła Popielińskego z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Głos zabrali również gorzowscy naukowcy zajmujący się badaniem mniejszości narodowych w Gorzowie Wielkopolskim: prof. AJP dr hab. Beata Orłowska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie), dr Piotr Krzyżanowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie) oraz pani Grażyna Kostkiewicz-Górska.

Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowanie wśród licznie przybyłych gości. Zaowocowała ona dowodem uznania ze strony Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej w stronę działaczy na rzecz mniejszości tatarskiej. W sposób szczególny zostali wyróżnieni: pani prof. AJP dr hab. Beata Orłowska, pan dr Piotr Krzyżanowski oraz  pani Grażyna Kostkiewicz-Górska za ,,ogromne zaangażowanie w popularyzacji wiedzy o osadnictwie tatarskim w Gorzowie”. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział w konferencji a wszystkim organizatorom za wspaniałą atmosferę, która dała się odczuć uczestnikom spotkania.