W dniach 23 – 24 kwietnia  w budynku Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Chopina 52 odbyła się konferencja zatytułowana „ Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku”.

Konferencję otworzyła Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele, obecnych w Polsce od 600 lat Tatarów i Karaimów. Mniejszość tatarska była reprezentowana przez profesora Aleksandra Miśkiewicza z Uniwersytetu w Białymstoku, natomiast przedstawicielką Karaimów była przewodnicząca Związku Karaimów Polskich Mariola Abkowicz. Obydwie te „najmniejsze” mniejszości – Tatarzy to wyznawcy islamu ( jest ich w Polsce kilka tysięcy), natomiast Karaimi są wyznawcami karaimizmu ( w Polsce jest ich ok. 300 osób) stanowią bardzo istotną część naszego wielokulturowego dziedzictwa, choć obecnie bardzo mało znaną.

Celem konferencji była prezentacja stanu badań nad mniejszościami wyznaniowymi, narodowymi i etnicznymi na terenach ziem zachodnich RP po 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem pluralizmu konfesyjnego i kulturowego.

Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne ze względu na swą różnorodność oraz wielowiekową obecność na terenie Polski stanowią bardzo istotną część tożsamości kulturowej i historycznej będąc ciekawym polem badawczym dla przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Ponadto bardzo ważnym aspektem spotkania była popularyzacja wiedzy umożliwiającej lepsze poznanie przedstawicieli mniejszości obecnych w regionie lecz często nieznanych swoim sąsiadom.

Popularyzacja wiedzy o mniejszościach narodowych, etnicznych i wyznaniowych jest niezbędna dla lepszego zrozumienia oraz poznania własnej tożsamości i historii dla społeczności naszego regionu.