Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości
  1. Data spotkania
14 stycznia 2020r.
  1. Miejsce spotkania
Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, bud nr 9,
  1. Program spotkania
1/ Powitanie gości, moderatorów i prelegentów – prof. dr hab. Beata A. Orłowska.

2/ Wprowadzenie w tematykę debaty – dr T. Marcinkowski.

3/ „Priorytety nowej Komisji Europejskiej – UE w obliczu wyzwań i problemów” – dr Aleksandra Szczerba-Zawada, AJP Gorzów Wielkopolski, Ekspertka zewnętrzna Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn  (EIGE), Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari (Włochy).

4/ „Instytucjonalno-polityczne uwarunkowania uzgodnienia oraz realizacji priorytetów Komisji Europejskiej” – dr hab. Marta Witkowska – Uniwersytet Warszawski, Team Europe.

5/ Debata nad wyzwaniami stojącymi przed Komisją Europejską w obliczu nowych priorytetów.

6/ Podsumowanie debaty – dr J. Sikorski.

  1. Prelegenci/moderatorzy
Moderatorzy: dr T. Marcinkowski, dr J. Sikorski

Prelegenci: dr hab. Marta Witkowska, dr Aleksandra Szczerba – Zawada

  1. Uczestnicy spotkania/Instytucja/grupa odbiorców/słuchacze
Studenci, młodzież, mieszkańcy miasta
  1. Przebieg spotkania
Uczestników powitała prof. dr hab. Beata A. Orłowska – koordynator RODM Gorzów Wlkp. W zagadnienie debaty wprowadził uczestników dr T. Marcinkowski – przedstawiciel gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prelegentki dr hab. Marta Wolińska i dr Aleksandra Szczerba – Zawada dokonały wprowadzenia w zagadnienie debaty. Dokonały charakterystyki nowych priorytetów i omówiły obszary zainteresowania Komisji Europejskiej. Rozpoczęła się dyskusja na temat priorytetów. Wiele emocji dostarczyła wymiana poglądów na temat Europejskiego Zielonego Ładu i Nowego impulsu dla demokracji europejskiej. Pozostałe priorytety: Gospodarka, która służy ludziom, Europa na miarę ery cyfrowej, Ochrona naszego europejskiego stylu życia i Silniejsza pozycja Europy na świecie też wywołały dyskusję lecz już o lżejszym natężeniu emocjonalnym. W spotkaniu uczestniczyli studenci, mieszkańcy Gorzowa Wlkp., wykładowcy wyższej uczelni i gość – senator Jacek Bachalski.

 

  1. Najważniejsze ustalenia i wnioski
W procesie dyskusji najważniejsze okazało się spojrzenie w przyszłość szczególnie w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Debata na temat zmian klimatycznych i ochrony przyrody w obliczu globalnych problemów wywołało najwięcej kontrowersji.

 

  1. Uwagi i komentarze
Organizatorami były: gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski