Z uwagi na ważny temat podejmowany przez sieć RODM, którym jest promocja polskiego zaangażowania i obecności w NATO w zw. z 70-leciem Paktu Północnoatlantyckiego połączonym z 20. rocznicą członkostwa Polski w NATO, w trakcie trwającego #NATOweek, zachęcani do zapoznawania się z informacjami  na ten temat udostępnionych m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://twitter.com/MSZ_RP/status/1101503669764263939).