20 marca w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zatytułowane Dzień walki z dyskryminacją rasową, które poprowadził dr Piotr Krzyżanowski z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom mniejszości narodowe zamieszkujące teren Polski. Słuchacze mieli możliwość wsiąść udział w dyskusji dotyczącej prezentowanego filmu, który nawiązywał do tematyki spotkania.