04 kwietnia 2019 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 odbędzie się Konferencja

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI. ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN. TRANSREGIONALNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA. TEORIA I PRAKTYKA. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.