7  lutego w  Liceum Plastycznym przy ulicy Bema 1 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zatytułowane „Mniejszości w Polsce, Polacy jako mniejszości w krajach Unii Europejskiej”, które poprowadził dr Piotr Krzyżanowski z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom mniejszości narodowe zamieszkujące teren Polski. Wspomniał takie mniejszości jak : Tatarów, Cyganów oraz Łemków.

Słuchacze mieli możliwość zapoznać się z historią i kulturą tych mniejszości oraz podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi stosunku do mniejszości narodowych (w tym Polaków) jaki można zauważyć w krajach należących do Unii Europejskiej.