26 września Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej odwiedził  II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim  przy ul. Przemysłowa 22  z wykładem „Mniejszości w Polsce, Polacy jako mniejszości w krajach Unii Europejskiej”, które poprowadził dr Piotr Krzyżanowski z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom mniejszości narodowe zamieszkujące teren Polski. Wspomniał grono znanych powszechnie w mieście przedstawicieli wielokulturowego Gorzowa, takich jak: Bronisławę Wajs-Papuszę, Edwarda Dębickiego, Alicję Markowską, Rozalię Aleksandrowicz, Michała Kowalskiego oraz Adolfa Tynfowicza.