Konstytucja 3 maja z 1791 roku wyróżniona Znakiem  Dziedzictwa Europejskiego

W bieżącym roku upływa 230 lat od uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja.

Dokument  składa się z uroczystej preambuły i 11 artykułów, które wprowadzały w Polsce ustrój monarchii konstytucyjnej. Konstytucja 3 maja przyjęła monteskiuszowski trójpodział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Konstytucja 3 maja posiada bezsprzecznie wartość europejskiego symbolu i odegrała znaczącą rolę w historii Europy jako pierwsza w Europie i druga w świecie nowoczesna ustawa zasadnicza.  Wśród autorów Konstytucji 3 maja znaleźli się król Stanisław August Poniatowski, marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski,  ksiądz biskup Hugo Kołłątaj oraz przywódca Stronnictwa Patriotycznego Ignacy Potocki.

Jan Matejko Konstytucja 3 Maja 1791 roku.

Źródło:https://www.gov.pl/web/watykan/229-rocznica-uchwalenia-konstytucji-trzeciego-maja

Obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie przechowywane są trzy oryginalne egzemplarze Konstytucji 3 maja.

Zbiory Archiwum Głównego Akt Dawnych (Fot. Karol Zgliński)

Źródło: https://archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4531-konstytucja-3-maja-w-zbiorach-agad

Zbiory Archiwum Głównego Akt Dawnych (Fot. Karol Zgliński)

Źródło: https://archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4531-konstytucja-3-maja-w-zbiorach-agad

W 2015 Konstytucja 3 maja jako pierwsza demokratycznie uchwalona ustawa zasadnicza w Europie została wyróżniona prestiżowym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego zarządzanym  przez Komisję Europejską.

Znak Dziedzictwa Europejskiego przyznawany jest od 2011 roku przez Unię Europejską obiektom materialnym i niematerialnym (budynkom, dokumentom, muzeom, archiwom, zabytkom lub wydarzeniom) , które są postrzegane jako istotne dla tożsamości europejskiej, świadczą  o wspólnych wartościach i  historii krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Prezentacja: