Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na interdyscyplinarną konferencję:

Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 r.

23-24 kwietnia 2018 r., Aula Akademii im. Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Fryderyka Chopina 52 (budynek nr 5)

 

PROGRAM KONFERENCJI

23.04.2018r. – poniedziałek

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie Konferencji

 • JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska
 • Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  Jacek Wójcicki

Panel 1
10.15 – 10.30

 • Mariola Abkowicz (UAM w Poznaniu , Związek Karaimów Polskich).

          E-jazyszłar. Karaimskie Archiwum Cyfrowe narzędziem do badań nad karaimskim życiem społecznym.

10.30 – 10.45

 • dr Anna Sulimowicz (Uniwersytet Warszawski)

         Losy społeczności karaimskiej z Łucka po 1945 r.

10.45 – 11.00

 • dr Bogna Wach (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

         Karaimi najmniejsza mniejszość w RP- wiara i życie, krótkie wprowadzenie

11.00 – 12.00

        Debata i film pt.: „Dolny Śląsk … Karaimi” – Iwona Bartnicka MOS Gorzów Wielkopolski

12.00 – 12.15 Przerwa

Panel 2
12.15 – 12.30

 • dr Piotr Krzyżanowski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

         Rozalia Aleksandrowicz – ostatnia przewodnicząca Gminy Muzułmańskiej w Gorzowie Wielkopolskim

12.30 – 12.45

 • ks. Stanisław Opocki (Krajowy Duszpasterz Romów)

          Religia w życiu Romów – działalność duszpasterska na Ziemiach Zachodnich

12.45 – 13.00

 • Andrzej Sochaj (Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku)

        Patroni Romów

13.15 – 14.00 Przerwa

Panel 3
14.00 – 14.15

 • Róża Król (Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Szczecinie)

         Działalność Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Żydów w Szczecinie

14.15 – 14.30

 • Mikołaj Rozen (Żydowska Gmina Wyznaniowa w Szczecinie)

          Działalność Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Szczecinie – historia i teraźniejszość

14.30 – 14.45

 • dr Magdalena Semczyszyn (Oddział IPN w Szczecinie)

         Życie w cieniu Zagłady. Emigracja Żydów z Polski 1945-1948

14.45 – 15.00

 • Tamara Włodarczyk (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce )

          Sytuacja żydowskiego związku wyznaniowego na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

15.00 – 15.15

 • Andrzej Kirmiel (Muzeum w Międzyrzeczu)

          Żydzi na ziemi międzyrzeckiej – początek i konie pewnej historii

15.15-15.30

 • prof. dr hab. Beata A. Orłowska, M. Czabańska – Rosada (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

         Lubuscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

15-30-15.45

 • dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

       „Kalejdoskop” Anny Sobeckiej. Problematyka mniejszości etnicznych i narodowych na antenie Radia Gdańsk.

24.04.2018r. – wtorek

10.00 – 10.15 Otwarcie drugiego dnia konferencji

Panel 4
10.15 – 10.30

 • ks. Jarosław Szmajda (Proboszcz Parafii Prawosławnej w Gorzowie Wielkopolskim, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

         Wielowyznaniowy charakter Woj. Lubuskiego: „Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny na terenie Województwa      Lubuskiego

10.30 – 10.45

 • ks. Artur Graban (Proboszcz Parafii Prawosławnej w Brzozie i Ługach)

          Geneza i działalność parafii prawosławnej w Brzozie i Ługach

10.45 – 11.00

 • ks. dr Arkadiusz Trochanowski (Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Wałczu)

          Znaczenie parafii greckokatolickiej w przeciwdziałaniu procesom asymilacyjnym w społeczności ukraińskiej na Ziemi Wałeckiej po 1947 r.

11.00 – 11.15

 • dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski

          Problematyka mniejszości wyznaniowych w procesie kształcenia studentów. Szczecińskie przykłady i propozycje

11.15 – 11.30 Przerwa

Panel 5
11.30 – 11.45

 • dr Witold Bobryk ( Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy)

         Cerkiew greckokatolicka na terenach północno-zachodnich województw w czasach Polski Ludowej

11.45 – 12.00

 • dr Mirosław Pecuch (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta)

         Cerkwie północnej części województwa lubuskiego

12.00 – 12.15

 • Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) )

          Duchowa pustynia. Życie religijne Łemków w latach 1947-1960 po przesiedleniu na zachód.

12.15– 13.00 Przerwa

Panel 6
13.15 – 13.30

 • prof. dr hab. Ewa Golachowska (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie)

         Dlaczego język sfery sacrum jest ważny dla identyfikacji narodowej?

13.30 – 13.45

 • Sławomir Jach (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

          Słowniki językowe mniejszości wyznaniowych

13.45 – 14.00

 • prof. dr hab. Przemyław Rotengruber (UAM w Poznaniu)

         Integracja, koegzystencja, konfrontacja. Dialog międzykulturowy w perspektywie komunitarystycznej

14.00 – 14.15

 • dr Juliusz Sikorski (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

          Totalitaryzmy wobec kościołów i związków wyznaniowych. Studium przypadku Landsberg/Gorzów

14.30 – 14.45

 • dr Mieczysław Wojecki

         Skupiska emigracji greckiej w Polsce po II wojnie światowej (Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska)

14.45 – 15.00

 • dr Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim)

          Niezdefiniowana mniejszość. Autochtoni na Ziemi Lubuskiej w prasowych publikacjach doby PRL.

15.00 – 15.15

 • prof. dr hab. Paweł A. Leszczyński (AJP w Gorzowie Wielkopolskim)

          Oddział Gorzowski Polskiej Rady Ekumenicznej – główne kierunki działalności

15.15 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Patronat nad konferencją sprawują:

Polska Rada Ekumeniczna

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki

Partner: Klub Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim