W dniach 19-20 marca odbyło się spotkanie koordynatorów i konsultantów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.
Podczas spotkania Koordynator RODM w Gorzowie Wielkopolskim prof. nadzw. dr hab. Beata Anna Orłowska otrzymała certyfikat potwierdzający prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przez Akademię im. Jakuba z Paradyża z rąk wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęk.

Fot. Gabriel Piętka / MSZ.

2019.03.20, Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk, RODM, Warszawa, Fot. Gabriel Piętka / MSZ