12 października w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 odbyła się debata nt. Migracje – wyzwania i szanse, która była  przygotowana w ramach debaty unijnej o przyszłości Unii Europejskiej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Otwarcia debaty w imieniu władz uczelni dokonała dr Katarzyna Samulska – prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Koordynator RODM Gorzów Wielkopolski prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska dokonała wprowadzenia w istotę spotkania dotycząca europejskiej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej. Zachęciła też do skorzystania z dostępnego na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych formularz w celu wyrażenia swojej opinii w poruszanych kwestiach.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie zasadnicze części. W pierwszej części referenci dokonali wprowadzenia w zagadnienie migracji. Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Rymar – moderator spotkania – dokonał wprowadzenia w kontekst migracji, ich historii i obecnej sytuacji w Europie. Michał Mazur – Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokonał wprowadzenia w kontekst migracji w skali Europy, zwracając uwagę na jej różne wymiary. Ewa Szoppe z Wydziału Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiła zagadnienie wydawanych zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt w województwie lubuskim. Następnie Violetta Panasiuk – Strzyżewska – prezes AUDIT Doradztwo Personalne Sp. Z o.o.  przedstawiła  zagadnienie wpływu migracji oraz zmian demograficznych na lubuski rynek pracy. Prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska odniosła się do kwestii obecności cudzoziemców i ich dokonywanych przez nich wykroczeń na podstawie danych z Wydziału Postępowań Administracyjnych lubuskiej Policji.

W drugiej części spotkania moderator prof. nadzw. dr hab. Dariusz Rymar zachęcił do dyskusji i pytań do przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pozostałych panelistów w celu podjęcia dyskusji na temat wyzwań i szans stojących przez Europą wobec migracji.