W dniu 16 marca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Czereśniowej 4 odbyło się spotkanie zatytułowane  „Jacy jesteśmy?”, które poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Beata Anna Orłowska z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, główny koordynator Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Spotkanie miało formę dyskusji, w której chętnie uczestniczyli młodzi ludzie. Dyskusja oscylowała wokół tematu stereotypów oraz dyskryminacji. Podczas spotkania można było dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na zjawisko dyskryminacji, a także jakie są źródła stereotypów i uprzedzeń. Dyskusyjną kwestią , która zaintrygowała słuchaczy i zachęciła do zabrania głosu była próba odpowiedzi na pytania: jakie czynniki powodują dyskryminację? Co można by było zrobić aby zminimalizować proces dyskryminacji?