W dniu 14 maja  w  Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie zatytułowane ”Ludzi i ich idee – o różnych koncepcjach widzenia wspólnego świata”, które poprowadził mgr Marcin Słowiński.

Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom postać greckiego filozofa, Platona. Wykładowca wspomniał o tym, iż Platon był twórcą sytemu filozoficznego zwanego obecnie platońskim.

Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę również na różne rodzaje interpretacji idei i jej różne znaczenie w różnych epokach życia człowieka (od starożytności po czasy obecne).