Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się 22 marca 2018r. w auli imienia profesora Stanisława Kirkora w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Chopina 52 w budynku nr 5.

Cel konferencji: inspirowanie nauczycieli do realizowania edukacji patriotycznej i obywatelskiej z wykorzystaniem nowatorskich pomysłów edukacyjnych.
Adresaci : nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy internatów i świetlic szkolnych.
Program konferencji
11.30 – 12.00 – Rejestracja uczestników
12.00 – 12.05 – Otwarcie konferencji
12.05 – 12.50 – Jak Polak z Polakiem – o języku, który łączy, a nie dzieli.
 prof. zw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
12.50 – 13.30 – Patriotyzm i postawy obywatelskie w XXI wieku.
 prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
13.30 – 13.45 – Klub Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 Barbara Gołębiewska, kierownik Działu Edukacji w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
13.45 – 14.00 – Lubuskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
14.00 – 14.15 – przerwa kawowa
14.15 – 15.00 – warsztaty dla nauczycieli
1. Warsztat dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Mieszkańcy spod 11. O niepodległości dla najmłodszych – Barbara Gołębiewska, kierownik działu edukacji
w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
2. Warsztat dla nauczycieli II i III etapu edukacyjnego – Gra edukacyjna Twórcy Niepodległej – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi
3. Warsztat dla nauczycieli II i III etapu edukacyjnego – Gra edukacyjna Dywizjon 303 – Jarosław Palicki – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gorzowie Wlkp.

Propgram konferencji o patriotyzmie

22 marzec 2018 – przy kawie o sprawie